dijous, 3 de desembre de 2009

Boles amb nanotecnologia.

L'empresa NDMX (nanodynamics) va dissenya la primera pilota de golf amb nucli de metall buit que permet als golfistas tenir major exactitud i precisió, tenint tirs més rectes.


Compte amb 432 "foradets" que li permeten una millor aerodinàmica i un vol simètric. La tecnologia de NDMX® es centra en la física de la rotació de la pilota de golf.

La rotació d'una pilota de golf augmenta la turbulència que genera l'elevació - que és una mica bo per al joc. Dirigint la pilota de golf d'una manera que la transferència d'energia del cap del ferro a la bola és més eficient, es té la possibilitat de generar l'elevació i la distància sense tanta rotació de la pilota.


El benefici net és que la bola pot viatjar més lluny però sense la quantitat de voltes de l'eix, i així s'evita que la bola s'enganxi i faci slice.

Amb la selecció i el control sobre les característiques dels materials, tals com el mòdul de l'elasticitat i de la gravetat específica, la bola es pot dissenyar d'una manera que es comporti com un pneumàtic per a pista ampla quan s'intenta un putt sobre el green; trencant menys en pendents i menys propens per a ser desviada per imperfeccions en la superfície del green.


Les pilotes de golf que incorporen tecnologia de NDMX® són protegides per patents dels I.I.O.O. i, per a ara, estan solament disponibles en NanoDynamics®


Font: nanoUDLABon Swing...