dimarts, 29 de setembre de 2009

Xarxa Social - HCP1

S'informa que l'escola i camp HCP1, s'ha incorporat a la Xarxa Social de l'equip.

Realitzant un descompte d'un 20% de dilluns a divendres a tots els usuaris de la targeta Backswing Blanes.Bon Swing...