dimarts, 24 d’abril de 2007

LUNES 30/04/07 (La Garriga)

Os recuerdo a todos aquellos que podáis hacer puente, que la semana antes del campeonato se puede ir a jugar al campo que toca torneo de Interclubs por solo 10€.

Os adjunto el punto 15, de las reglas del Interclubs:

"15.- ENTRENAMENTS PREVIS
Durant la setmana anterior compresa del dilluns al divendres de la setmana en que és juga una prova d’aquest campionat, els jugadors que ja estiguin notificats com a participants de la prova podran entrenar en el camp on es disputi la prova per un preu màxim de 10 euros en dia laborable per jugar 18 forats. Es respectaran els preus i les ofertes de cada camp entre setmana si aquests són inferiors a 10 euros. En cas d’haver un campionat el preu serà el del campionat."

Buen Swing.